Tại sao Google lại không hiển thị title của trang web?

Họ gặp phải một tình huống khá oái oăm, khi mà thẻ tiêu đề được tối ưu SEO của họ không được lựa chọn hiển thị, mà cái được hiển thị lại là thẻ H1 có trên trang, hoặc hiển thị câu đầu tiên có trong bài viết.

Tình trạng này xảy ra không phổ biến, và chỉ thỉnh thoảng mới được bắt gặp. Tuy nhiên, những kết quả tìm kiếm được hiển thị như vậy thường rất phản cảm hoặc không tối ưu SEO.

Vậy, tại sao lại có hiện tượng này?
và làm thế nào để Google nhận đúng tiêu đề mà bạn mong muốn?

Hãy cùng tìm hiểu đáp án qua bài viết dưới đây:

Là một mô tả ngắn gọn cho toàn bộ có trên trang
Liên quan trực tiếp đến truy vấn người dùng tìm kiếm
Chính vì vậy, nếu tiêu đề của bạn không đáp ứng được 2 tiêu chí này, Google sẽ không coi nó là tiêu đề trang, và không hiển thị nó trên site. Đồng thời Google sẽ tìm kiếm một đoạn văn bản nào đó trên trang đáp ứng được 2 tiêu chí trên. Và đoạn văn bản này đã vô tình là thẻ H1 hoặc câu đầu tiên trong bài.

Làm thế nào để Google luôn nhận đúng tiêu đề
Hãy luôn ghi nhớ 3 tiêu chí sau đây mỗi khi viết thẻ tiêu đề cho trang, để Google luôn luôn nhận đúng tiêu đề:

Thẻ tiêu đề (meta title tag) tối ưu SEO viết ngắn gọn (ít nhất là không được quá dài so với tiêu đề trang)
Thẻ tiêu đề cần mô tả ngắn gọn và chính xác nội dung
Thẻ tiêu đề cần có chứa các truy vấn mà người dùng sử dụng

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *