SEO Tips

VIDEO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION : Thủ thuật tốt nhất để tối ưu hóa

Khi đặt videos của bạn trên các máy tìm kiếm videos hay các trang chia sẻ videos, bạn vẫn tiến hành tối ưu SEO video

Các chiến lược SEO hàng đầu của các chuyên gia

Kết quả tìm kiếm có thể dễ được lan rộng. Với một thương hiệu mạnh bạn có thể tồn tại ngay cả khi bảng xếp

Những kỹ thuật mà các SEOer thường bỏ qua

Chúng ta cần chú ý 1 vấn đề ở đây đó là Keywords Metatag không được sử dụng cho google và nó lại càng không

Hãy lựa chọn từ khóa dài thay vì nó ngắn

Vâng, copying/pasting một cụm từ khóa long tail như một tiêu đề trong mỗi danh mục có thể là một công việc buồn tẻ và

Cách để tối ưu hóa Keyword để SEO hiệu quả

Viết một bài từ 500 – 1000 từ và đảm bảo có sự liên kết một từ khóa long tail đến website của bạn. Bạn

Tiêu chí SEO : Hãy lựa chọn và mau thay đổi

Sự cạnh tranh này được chính bạn thực hiện với việc tinh chỉnh về các meta tag title, description, hiệu chỉnh server, tốc độ load