Thuật Ngữ

Tìm hiêu thuật ngữ Negative match

Thuật ngữ Negative Match là để ám chỉ phương thức lựa chọn trong quá trình quảng cáo Google AdWord, đó là kết hợp phủ định

Tìm hiểu thuật ngữ Phrase match

Khác với Broad Match thuật ngữ Phrase Match có phạm vi hạn hẹp hơn cho phép đem lại kết quả tìm kiếm khớp hơn với

Tìm hiểu thuật ngữ Transactional search

Transactional search là thuật ngữ ám chỉ các truy vấn tìm kiếm của người dùng có bao hàm những từ khóa có liên quan nhiều

No-Index tags là gì? Khi nào thì chúng ta nên dùng noindex tag?

Thuật ngữ noindex (hay no-index) là một giá trị dùng để khai báo với Googlebot những trang trên hệ thống website mà quản trị viên

Thủ thuật SEO ký sinh hiệu quả nhất vào lúc này

Seo ký sinh là một trong những kỹ thuật mũ xám nhằm gia tăng thứ hạng đến từ các domain khác mà không ảnh hưởng

Tìm hiều tổng quan về Broken Link

Broken link (liên kết gãy), hay còn được gọi với những cái tên khác như link breaking, link death (link chết) hoặc link rot, là